fbpx

Financiële veranderingen 2018

Wat verandert er voor JOU?

Welke financiële veranderingen kunt u in 2018 verwachten? De experts van C&R zochten het voor je uit. De belangrijkste veranderingen m.b.t. het kopen of verkopen van je woning:

  • Maximale hypotheek naar 100%
  • Aanpassing NHG grens
  • Maximumtarief hypotheekaftrek
  • Vervallen restschuldregeling
  • WOZ-waarde stijgt

Maximale hypotheek omlaag naar 100 %
De maximale lening die je in 2018 mag afsluiten voor een woning daalt van 101 % naar 100 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat je meer eigen geld nodig hebt om bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en financieringskosten te betalen.

Aanpassing NHG-grens
De NHG-grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.
• De gemiddelde koopsom bedraagt vanaf januari 2018 € 265.000. 2017 was dat  € 245.000
• De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt € 265.000 (100 % van de marktwaarde).
• De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt € 280.900 (106 % van de marktwaarde).

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 49,5 %
De hypotheekaftrek wordt per 1 januari 2018 verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2018 wordt dat 49,5 %.

Deze beperking geldt voor aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dus niet alleen de hypotheekrente van eigenwoningschulden, maar ook bijvoorbeeld de rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2018 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 68.507.

Vervallen restschuldregeling
Per 1 januari 2018 vervalt de restschuldregeling; een restschuld financieren wordt duurder. Rente en kosten van restschulden die na die datum worden gerealiseerd, zijn niet aftrekbaar.

De restschuldregeling blijft dus alleen gelden voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van de aftrek is vijftien jaar. Rente en kosten zijn alleen aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met de verkoop van een voormalige eigen woning.

WOZ-waarde stijgt
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5 tot 7 %. Dat schrijft de waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën.

De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren. Denk aan de OZB, watersysteemheffing, eigenwoningforfait (in de inkomstenbelasting) en de schenk- en erfbelasting.

(bron: www.eigenhuis.nl)

X