fbpx

Omgevingsvergunning of verbouwingsvergunning?

Menig eigenaar wilt iets aan zijn of haar woning veranderen. Dit kan verschillende redenen hebben, denk aan de wens naar meer ruimte i.v.m. gezinsuitbreiding of een nieuwe hobby. In Nederland zijn er dan een heleboel regels om rekening mee te houden. Deze regels zorgen ervoor dat er bij bouw-, verbouw- of sloopwerkzaamheden geen gevaar of ander ongemak ontstaat voor de bewoners, eigenaren en de omgeving. Vaak is er dan ook bij dergelijke werkzaamheden een vergunning nodig. Deze vergunning kan worden aangevraagd bij de gemeente waarin het bouwwerk zich bevindt. Voor 2010 bestonden er een hoop verschillende vergunningen voor de mogelijke soorten bouwwerken, verbouwingen of sloopwerkzaamheden. Dit leidde tot veel onduidelijkheid. Om deze reden is op 1 oktober 2010 de wet bepalingen omgevingsrecht, kortweg de Wabo, ingevoerd. De Wabo voegt de vele losse types vergunningen, zoals de bouwvergunning of de kapvergunning, samen tot de omgevingsvergunning.

Wie voor 1 oktober 2010 een bouwwerk wilde plaatsen, verbouwen of slopen moest hier in de meeste gevallen een bouwvergunning voor aanvragen bij de desbetreffende gemeente. Wanneer er nu dus gerefereerd wordt naar een bouwvergunning, betreft dit in feite een omgevingsvergunning. Bij de bouwvergunning was er echter maximaal twaalf weken voor de behandeling van een aanvraag door de gemeente toegestaan. Dit is met de omgevingsvergunning in de meeste gevallen afgenomen naar acht weken.

Er zijn ook situaties mogelijk waarbij geen omgevingsvergunning nodig is, dan kan er vergunningsvrij gebouwd worden. Benieuwd naar wanneer er wel of geen vergunning nodig is? Lees het in onze blog van volgende week!

X