fbpx

Nieuws – Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

763Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
Per 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden. Bij het kopen van een nieuwe woning is het dus extra belangrijk om alert te zijn op het gebruik van asbest in daken.

Waarom geldt er straks een verbod op asbestdaken?
Asbestdaken verweren in de buitenlucht. Daardoor komen er asbestvezels vrij in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken, voert de overheid deze maatregel is.

Verwijderen van asbestdaken
Asbest verwijderen is specialistisch werk. Particulieren mogen zelf maximaal 35 m² asbest verwijderen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In veel gevallen is het verstandig (of zelfs verplicht) om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen van het asbestdak. Let op; je dient altijd een sloopmelding te maken bij de gemeente!

Subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken

Vanaf 1 januari 2016 is de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ beschikbaar. De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak met een maximum van
€ 25.000,- per adres.

Per jaar wordt er een subsidieplafond bekend gemaakt. Als een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is al bereikt, dan verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. Je kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met 31 december 2019.

Particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling. Eén van de voorwaarden is wel dat het asbest verwijderd dient te worden door een gespecialiseerd bedrijf.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Uiterlijk 6 maanden na het verwijderen van het asbestdak moet de subsidieaanvraag zijn ingediend. De zogenaamde indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak staat vermeld. De overheid neemt alleen volledige aanvragen in behandeling. Binnen 13 weken ontvang je schriftelijk de beslissing op de aanvraag.

X