fbpx
C&R Makelaars

Veranderingen woningbezitters 2020

2020 komt steeds dichterbij en er zijn een aantal grote veranderingen aangekondigd voor (toekomstige) huiseigenaren.

  • Stimulans woningmarkt

Er komt een bouwfonds van 1 miljard euro zodat het woningtekort verminderd wordt. Op deze manier zou de doelstelling om 75.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen haalbaar moeten zijn.

  • Voor starters

Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het voor starters gemakkelijker te maken op de woningmarkt. Zo komt er in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht een zelfbewoningsplicht. Via deze weg wilt de overheid kopers verplichten zelf in hun woning te gaan wonen. Dit zal beleggers ontmoedigen en krijgen particuliere kopers meer kans. Tevens komt er mogelijk een afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters en een verhoging van deze belasting naar 6% voor beleggers. Dit zorgt ervoor dat starters minder eigen geld hoeven neer te leggen bij het aankopen van een woning en beleggers juist meer. Hierbij moet nog wel worden gekeken of deze maatregelen uitvoerbaar, effectief en proportioneel zijn.

  • De Wet Hillen verder afgebouwd

De Wet Hillen houdt in dat huiseigenaren met een lage hypotheek of geen hypotheek op de woning geen of minder eigenwoningforfait betalen. Het eigenwoningforfait is een bijtelling op het inkomen waarvan de hoogte van de heffing afhankelijk is van de WOZ-waarde. Deze regeling voorkomt dat woningbezitters “gestraft” worden voor het aflossen van de hypotheek. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. Vorig jaar is dit gestart en was de aftrekpost geen 100% maar 96,67% van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2020 daalt het percentage naar 93,33%.

  • Verdere beperking hypotheekrenteaftrek

Voorheen daalde het tarief voor de hypotheekrenteaftrek met 0,5% per jaar. Per 2020 wordt het hoogste tarief waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken versneld afgebouwd met 3% naar 46%. Tegen dit percentage kan de betaalde hypotheekrente worden afgetrokken. De komende jaren daalt het percentage nog verder tot je de betaalde hypotheekrente nog maar maximaal kunt aftrekken tegen 37%.

  • Kosten koper niet meer mee te financieren bij NHG-hypotheek

Op dit moment kunnen kopers de kosten koper (k.k.) en aanvullende kosten bij een NHG-hypotheek nog tot 6% meefinancieren als de taxatiewaarde van het huis hoger is dan de koopsom. Per 1 januari 2020 wil NHG de mogelijkheid laten vervallen. Een hogere taxatiewaarde geeft je in dat geval dus geen extra financieringsruimte meer. De kostengrens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt met ingang van 1 januari 2020 van € 290.000 naar € 310.000. Tegelijk is het vanaf die datum niet langer mogelijk om een hypotheek over te sluiten van niet-NHG naar NHG als de waarde van de woning meer is dan de € 310.000.

  • WOZ-waarde stijgt opnieuw

De WOZ-waarde van woningen stijgt in 2020 gemiddeld met 8% tot 10% verwacht de Waarderingskamer. De WOZ-waarde die je in 2020 ontvangt geeft de marktontwikkeling weer tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019. Een hogere WOZ-waarde heeft gevolgen voor het eigenwoningforfait. Deze zal tevens hoger worden. Hierdoor daalt de aftrek eigen woning en daalt ook je belastingteruggave.

Wil je meer weten over de veranderingen? Wij helpen je graag verder.

X